Kjære Bladet Nordlys Takk for at dere bidrar til at Tromsøs helsesektor snakkes brutalt ned

Bladet Nordlys slapp løs redaktør Silje Charlotte Solstad i Nordnorsk Debatt oktober 2016, med noe som ikke fremstår som annet enn nedsnakk om helsesektoren i Tromsø kommune, og et heftig skudd fra hofta mot politikerne. Som engasjert helsepersonell i samme kommune, greier jeg ikke å la være å komme med et motsvar.

Dette er noe av det mest triste og nedlatende jeg har lest om helsesektoren i Tromsø kommune på lenge. Jeg siterer redaktør i Nordlys Silje Charlotte Solstad: «Det er ingen fest å være sykepleier eller hjelpepleier i Tromsøs helse- og omsorgssektor. Det vet de som jobber der. Og det vet de som ikke vil jobbe der.»

«Lav bemanning, høyt sykefravær og feil kompetanse hos de ansatte medfører blant annet feilmedisinering, feilbehandling og pasienter som er overlatt til seg selv. Skade på pasienter, feilernæring og nesten-ulykker var en gjenganger i avvikene som ble rapportert.«

Kjære Silje Charlotte Solstad. Takk for at du etter beste evne forsøker å belyse flere aspekter med helsesektoren i Tromsø. Du trekker frem avvik som ble offentliggjort for ett år siden. Du trekker frem negative poeng med en allerede sårbar tjeneste, som behøver mer enn det du greier å belyse i denne debatten. Du påpeker at avvikene i tjenesten som kom fram høsten 2015, har ikke forsvunnet over natta. Det er all grunn til å tro at avvik fortsatt registreres, av ulik grad. Du står også på ditt, og hevder at sektoren sjokkerer igjen, denne gangen med økonomi.

Kjære redaktør i Bladet Nordlys. La et helsepersonell som representerer Tromsø kommune komme med et innspill til deg. Gjerne flere, om du er villig til å lytte. På tross av at du hardnakket påstår at det å være sykepleiere og hjelpepleiere i Tromsøs helse- og omsorgssektor ikke er en fest. Vurderte du å spørre en vernepleier?

Takk til deg som ansatt i ei avis, ute etter å lage sjokkerende overskrifter. Som til syvende og sist kun ønsker flere klikk på på lenken, og flere lesere i Nordnorsk debatt. Jeg kan som ansatt i denne skrive under på at enkelte dager ikke er en fest. Vi sliter med økonomi, vi sliter med mangel på fagkompetanse og vakter, vi sliter med avvik som forekommer, og vi sliter med et negativt rykte som vi takket være slike som deg aldri vil bli kvitt heller.

Ja, avvik vil fortsatt forekomme. Vi vil aldri få bukt med dem 100% heller, men la meg understreke en ting. Vær glad disse avvikene registreres. Vær glad de belyses. Som verneombud i en omsorgstjeneste i Tromsø, understreker jeg alltid viktigheten til ansatte i dokumentasjon av de feil som utføres. Dette er noe som bidrar til at de blir belyst, og trukket fram, og omsorgstjenesten får en mulighet til å forbedre seg. Vi vil aldri komme ned på 0% i antall avvik. Men vi kan jobbe med de som registreres. Og det er vi pliktig å gjøre. Vi er pliktig til å alltid bli bedre i jobben vi gjør.

At sektoren sjokkerer med tanke på økonomi, forundrer meg. Da det ikke er helsesektoren implisitt som sitter på den overordnede økonomien, kan vi heller ikke skytes med kulene som kommer fra hofta di. Vi jobber etter pålegg fra politikere og en overordnet ledelse, og vi gjør så godt vi kan. Noe jeg som ansatt ute på «golvet» kan belyse deg om, er at det er en kraftig økning i antall tjenestemottakere som skal ha bistand fra oss. Det er stadig flere som har behov for hjelp i det daglige liv, og alderen på disse blir stadig yngre. Som ansatt ute på golvet, og som direkte tjenesteyter, merker vi pågangen generelt i arbeidstiden.

Du påpeker i ditt innlegg i Nordnorsk debatt at forventningene i eldreomsorgen er for høy. «Forventningene til tjenestene du kan motta fra Tromsø kommune skal altså justeres ned.» Helsesektoren i Tromsø kommune er mer enn eldreomsorgen. Jeg anbefaler deg å sjekke ut økningen i antall yngre per i dag som mottar tjenester. Og herunder hjemme i egen bolig. Det blir for eksempel stadig gitt mer bistand i form av miljøtjenester. Noe langt flere yrker enn sykepleiere og helsefagarbeidere yter. Dette skal taes med i regnskapet over utgifter i dag.

Din tolkning av en omstrukturering og en kommende tillitsreform i Tromsø kommune har i mine øyne en noe negativ vri. Hadde du vært en av de som daglig gjør jobben som helsepersonell i kommunen, hadde du kanskje fått litt innsikt i at ikke alle ser negativt på det. En tillitsreform vil slippe til mange dyktige fagfolk som kjenner sine avdelinger, som vet hvor skoen trykker, og som i samråd med sine ledere kan legge til rette for en mer egnet tjeneste.

Du avslutter din tirade mot en allerede svekket og sårbar helsesektor slik:

«Ja, det kan hende at vi på mange områder er blitt for kravstore. Men i helse- og omsorgssektoren i Tromsø kommune viser realiteten at tjenestene til tider ikke engang innfrir laveste mulige forventninger. Forventningen om at man skal få det man faktisk har krav på.»

Takk for at du snakker helsektoren i Tromsø kommune ned. Takk for at du snakker arbeidsplassen min som stolt vernepleier ned. Måtte du en gang ha mer innsikt i at det ikke bare er negativt i jobben helsepersonell gjør. Måtte du en gang finne inspirasjonen til å skrive noe som fremsnakker en sektor som behøver det så sårt.

Jeg er en del av din negative fremstilling. Men jeg velger å fortsatt kjempe i mot, og snakke den opp og frem. Tromsø kommune fortjener det. Helse Norge fortjener det.

 

Comments

comments